.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Info

מידע
שחקן:
דמות: Dark Wizard
רמה:
מצב רוצח: Hero
מיקום: Lorencia
מצב: מכובה
כוח
זריזות
חיים
אנרגייה
מידע משתמש
שחקנים:
התחברות אחרונה:
התנתקות אחרונה:
מידע על הגילד
Character without Guild!
ציוד