.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Avatar Info

מידע
שחקן: Avatar
דמות: Magic Gladiator
רמה: 1
מצב רוצח: Hero
מיקום: Lorencia
מצב: דלוק
כוח 26
זריזות 26
חיים 26
אנרגייה 26
מידע משתמש
שחקנים: Water Wind fire Earth Avatar
התחברות אחרונה: Jun 21 2018 2:50AM
התנתקות אחרונה: Jun 21 2018 2:50AM
מידע על הגילד
Character without Guild!
ציוד