.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Hello Info

מידע
שחקן: Hello
דמות: Dark Wizard
רמה: 1
מצב רוצח: Hero lvl 1
מיקום: Lorencia
מצב: מכובה
כוח 18
זריזות 18
חיים 15
אנרגייה 30
מידע משתמש
שחקנים: Idoo Hello IIdo
התחברות אחרונה: Jun 8 2018 12:03AM
התנתקות אחרונה: Jun 8 2018 4:32AM
מידע על הגילד
Character without Guild!
ציוד