.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Luffy Info

מידע
שחקן: Luffy
דמות: Dark Knight
רמה: 1
מצב רוצח: Hero
מיקום: Lorencia
מצב: מכובה
כוח 28
זריזות 20
חיים 25
אנרגייה 10
מידע משתמש
שחקנים: Zombie Luffy Raghile
התחברות אחרונה: Jun 20 2018 6:47PM
התנתקות אחרונה: Jun 20 2018 8:00PM
מידע על הגילד
Character without Guild!
ציוד