.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Power Info

מידע
שחקן: Power
דמות: Blade Knight
רמה: 376
מצב רוצח: Commoner
מיקום: Arena
מצב: מכובה
כוח 32767
זריזות 32767
חיים 29866
אנרגייה 32767
מידע משתמש
שחקנים: Power Kill Wolf winner Animal
התחברות אחרונה: Jun 18 2018 9:53PM
התנתקות אחרונה: Jun 18 2018 9:59PM
מידע על הגילד
גילד: Warriors
מאסטר: Power
ניקוד: 4
ציוד