.: אמיו הינובייט :.
Welcome, אורח

הינובייט
מחוברים
23
.: אמיו הינובייט :.


Info

Character Silver Info

מידע
שחקן: Silver
דמות: Dark Wizard
רמה: 1
מצב רוצח: Hero
מיקום: Lorencia
מצב: מכובה
כוח 18
זריזות 18
חיים 15
אנרגייה 30
מידע משתמש
שחקנים: Alpha Loser Duel Silver Legendery
התחברות אחרונה: Jun 17 2018 11:51PM
התנתקות אחרונה: Jun 18 2018 12:17AM
מידע על הגילד
Character without Guild!
ציוד